Helsingin kaupungin alueellisen osallistumisen kokeilu on tullut
päätökseen vuoden 2013 lopussa, ja demokratiapilottien kotisivut
suljetaan 31.12.2014. Kiitos kaikille kokeiluun osallistuneille.